Ana Sayfa Hakkımızda

Hakkımızda

Amacımız

ADA’nın başlıca amacı, bilgi ve düşünce üretimini ve bilimsel tartışmayı kurumsal akademinin dışına çıkarmak ve böylece, resmi birer kurum olan üniversite ve yüksekokullarla sınırlanmış kabul edilen bilgi üretimini ve bilimsel tartışmayı demokratikleştirmektir.

Üyelerimiz

Üyelerimiz, uzmanlık alanlarındaki akademik bilgiyi farklı toplumsal kesimlerle paylaşma; demokratik, eşitlikçi, katılımcı bir kültürü birlikte oluşturma ve yaygınlaştırma, doğa ve toplum için bilim anlayışına bağlı akademisyen ve araştırmacılardan oluşmakta. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, başlıca uzmanlık alanlarımız arasında eğitim bilimleri, ekonomi, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, psikoloji, sosyoloji, dilbilim, iletişim, teknoloji, ekoloji, kentleşme, felsefe ve güzel sanatlar bulunmakta.

Faaliyet Alanlarımız

ADA Eğitim Kooperatifi faaliyet alanını özel öğretim mevzuatına uygun olarak, ortaklarının eğitim-öğretim ve araştırma gereksinimleri karşılamak ve başta sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları, hak savunucuları, gönüllüler ve öğrencilere olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda bilimsel bilgi ve birikimini ücretsiz olarak kamuoyunun erişimine açmak, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki bağı güçlendirmek biçiminde tanımlar. Bunlarla sınırlı olmamak üzere, seminerler, atölyeler, panel ve konferanslar, araştırma ve incelemeler, yayınlar başlıca faaliyetlerimiz arasında yer alıyor.