Formel Eğitime Eleştirel Bir Bakış-ÜTOPYALAR

ADA Eğitim Kooperatifi, olağanüstü hal döneminde yayınlanan KHK’lar ile çok sayıda barış akademisyeninin üniversitedeki görevlerinden çıkarılmalarını takiben 2017 yılı başında çalışmalarına başlayan Ankara Dayanışma Akademisini (ADA) kurumsal bir zemine kavuşturmak için 2018 yılının Ocak ayında kuruldu. 

ADA Eğitim Kooperatifi faaliyet alanını; özel öğretim mevzuatına uygun olarak, ortaklarının eğitim-öğretim ve araştırma gereksinimlerini karşılamak ve başta sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları, hak savunucuları, gönüllüler ve öğrenciler olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda bilimsel bilgi ve birikimini ücretsiz olarak kamuoyunun erişimine açmak, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki bağı güçlendirmek biçiminde tanımlıyor.

ADA Eğitim Kooperatifi formel eğitim anlayışına ve geleneksel eğitim araçlarına karşı eleştirel bir tutuma ve yaklaşıma sahip, formel eğitim anlayışını değiştirmek ve dönüştürmek üzere ütopyalar geliştiren herkesi ütopyalarını paylaşmaya, bu konuda içerik oluşturmaya davet ediyor.

Çağrının Amacı

“Ütopyalar” konulu görsel (Vodcast), işitsel (Podcast)  içerik çağrısının amacı; formel eğitim ortamına, geleneksel bilgi üretim araçlarına karşı eleştirel bir bakış geliştirilmesini sağlamak, bu doğrultuda ortaya konulacak ütopyaları cesaretlendirmek, özgün değerlendirmelerin dijital olarak, görsel, işitsel üretimini teşvik etmektir. 

Çağrı, formel eğitim ortamının giderek içe dönük hale gelen bilgi üretimine, hiyerarşik bilgi üretim ortamına karşı, bilgiyi özgürleştirecek enformel üretim ortamlarının mümkün olabileceğine ilişkin ütopyalar ortaya koymak, bilginin  dönüştürücü ve geliştirici gücünü açığa çıkarmak, formel eğitim ortamında üretilen gerçeklikten uzak bilgi yerine toplumla buluşan bilgi üretimini sağlamak, bilgiye kayıtsız şartsız erişme hakkına dikkat çekmek, tüm bu alanlarda toplumsal bir farkındalık yaratmak, akademik ortama ve geleneksel bilgi üretim araçlarına ilişkin yeni ve yenilikçi  bakış açıları geliştirmek amacını taşımaktadır.

Bu amaca uygun özgün dijital içerik üretimini teşvik etmek için ADA Eğitim Kooperatifi, bu çağrıya gelen başvurular arasından değerlendirme kurulu tarafından seçilecek 1 Podcast ve 1 Vodcast’e telif ödemesi yapmaya karar vermiştir.